Menekşe Yapı

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Menekşe Yatırım Yapı Ltd. Şti.

 

Menekşe Yatırım Yapı Ltd. Şti. (“Menekşe Yatırım”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeye son derece özen göstermekteyiz.

 

Kişisel verilerinizi kim işlemektedir?

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Menekşe Yatırım Yapı Ltd. Şti. tarafından işlenmektedir.

 

Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

 

İletişim formunu kullanan müşteri adaylarımızın aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerindeki verileri işlenmektedir. Kategori isimlerinin ardından sayılanlar örnek mahiyetindedir:

 

  • Kimlik bilgileri: ad-soyad
  • İletişim bilgileri: telefon numarası, e-posta adresi
  • Takip bilgileri: cookie bilgisi, IP adres bilgisi, web sayfası trafik bilgisi

 

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmekte ve kimlere aktarılmaktadır?

 

İletişim formunda doldurduğunuz kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlemektedir.

 

Bu amaçlarla işlenen kişisel veriler, 5651 sayılı Kanun‘dan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yer sağlayıcı şirketle (Natro) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca yine iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi aynı amaçla faaliyet gösteren diğer şirketlerimizle ve müşteri hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız yazılımların ait olduğu şirketle (iş çözüm ortağı) de paylaşabileceğimizi bildiririz.

 

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle işlenmektedir?

 

Kişisel verileriniz yalnızca bu internet sitesi üzerinden toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Hangi hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir?

 

Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir. (Bkz. KVK Kanunu, m. 5/I).

 

Hangi haklara sahipsiniz?

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde aşağıda sayılan haklara sahipsiniz;

 

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
  6. (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

 

Bundan başka kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, genel mahkemelerden zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

 

 

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi bilgi@menekseyapi.com.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunuzun gerçekten sizin verilerinize ilişkin olup olmadığını tespit etmek adına sizden ayrıca bilgi talep edebilir ve size başvurunuzla ilgili soru yöneltebiliriz.

Ankara’ya Değer Katıyoruz

Bize Ulaşın

Soru, görüş ve önerilerinizi aşağıdaki iletişim formu aracılığı ile bizimle paylaşabilirsiniz.

Yukarı Öveçler Mah. 1235. Cad. 17/A Çankaya/Ankara

Yol Tarifi Al

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin

İletişim Formu

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-Posta Adresiniz
Konu
Mesajınız